Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Ανάγωγα κλάσματα

 1.    Να συγκρίνεις τα κλάσματα, αφού προηγουμένως τα κάνει ανάγωγα:
                                        


                  10/24 ,          43/63 ,          63/81


Λύση2. 1.    Μια μέρα ο θείος Απλοχέρης χαρτζιλίκωσε τον ανεψιό του τον Καλοκαρδούλη. Απ’ το χαρτζιλίκι αυτό, ο Καλοκαρδούλης κράτησε τα 7/12 για τον εαυτό του, το 1/4 το χάρισε στο μικρό ανιψάκι του, και το υπόλοιπο ποσό που ήταν 4 € το μοίρασε σε  δυο φιλαράκια του. Πόσο ήταν το χαρτζιλίκι,  πόσα  κράτησε για  τον εαυτό του  ο Καλοκαρδούλης και  πόσα έδωσε στο μικρό ανιψάκι του;
                                                             Λύση
Απάντηση: