Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Ενότητα 7 (Γραμματική)

         Κατηγορούμενο και Συνδετικά ρήματα


Εκτός από τα μεταβατικά και τα αμετάβατα ρήματα, υπάρχει και μια άλλη κατηγορία ρημάτων, που δε χρειάζονται αντικείμενα, αλλά συνδέουν το υποκείμενό τους με μια λέξη που φανερώνει ποια ιδιότητα ή ποιο χαρακτηριστικό έχει το υποκείμενο ή σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Τα ρήματα αυτά λέγονται συνδετικά και η λέξη που φανερώνει ότι το υποκείμενο έχει μια ιδιότητα ή ένα χαρακτηριστικό ή βρίσκεται σε μια κατάσταση λέγεται κατηγορούμενο.
π.χ. Ο Γρηγόρης είναι έξυπνος.


Τα κυριότερα συνδετικά ρήματα είναι το είμαι και το γίνομαι καισυχνά χρησιμοποιούνται και τα ρήματα: φαίνομαι, λέγομαι, ονομάζομαι, καλούμαι, βρίσκομαι, θεωρούμαι, εκλέγομαι, διορίζομαι, παρουσιάζομαι, αποδεικνύομαι, λογαριάζομαι, αναγνωρίζομαι και άλλα.


Το κατηγορούμενο βρίσκεται στην ίδια πτώση με το υποκείμενο του ρήματος, δηλαδή σε ονομαστική.
Το κατηγορούμενο μπορεί να είναι:
ουσιαστικό, μετοχή, επίθετο, αριθμητικό, αντωνυμία, επίρρημα, εμπρόθετος προσδιορισμός, εξαρτημένη πρόταση


Παραδείγματα
Ο θείος μου είναι γιατρός.
Η γειτόνισσα είναι πολύ καλή.
Τα παιδιά είναι διαβασμένα.
Οι μήνες είναι δώδεκα.
Αυτά δεν είναι τίποτα.
Το σπίτι μας με την ανακαίνιση είναι άνω κάτω.
Το βάζο είναι από μέταλλο.
Το σπίτι τους είναι να το ζηλεύεις.