Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

Ομώνυμα - Παρώνυμα - Τοπικά Παρώνυμα

     Ομώνυμα είναι οι λέξεις που έχουν την ίδια προφορά, αλλά έχουν διαφορετική σημασία και ορθογραφία.
π.χ. το κλήμα(το αμπέλι) - το κλίμα(ο καιρός)
   Παρώνυμα είναι οι λέξεις που μοιάζουν στην προφορά, αλλά έχουν διαφορετική σημασία και ορθογραφία.
π.χ. αμυγδαλές - αμυγδαλιές
   Τονικά παρώνυμα είναι οι λέξεις που έχουν την ίδια προφορά , αλλά διαφορετικό τονισμό.Έχουν διαφορετική σημασία και ορθογραφία.
π.χ. παίρνω - περνώ
Να συμπληρώσεις τα κενά με την κατάλληλη λέξη.

( κλίμα – κλήμα )
Το ……………….  της Κρήτης ευνοεί την καλλιέργεια του ……………….

( σκοινί – σκηνή )
Φέρε μου λίγο …………….   για να δέσουμε τη ……………………
(κλίνω – κλείνω )
……………… τα ονόματα στο τετράδιό σου, αφού πρώτα …………..     το βιβλίο σου.
( τείχη – τύχη )
Για καλή τους ………………..  τα ……………… άντεξαν την πολιορκία.
(κάμαρα – καμάρα – θέα – θεά )
Ο Νίκος νοίκιασε μια ………………..  με ……………..  στη θάλασσα.
( παίρνω – περνώ )
Κάθε πρωί ………….   από το περίπτερο και ………………  κρουασάν.
(οφείλω – ωφελώ )
Η σωστή διατροφή ……………….. την υγεία μας.