Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

18. Δυνάμεις του 10 Για να σχηματίσουμε δυνάμεις του 10, βάζουμε βάση κάθε φορά το 10 και εκθέτη τον αριθμό που δείχνει πόσα μηδενικά έχει ο αριθμός.


 Για να αναλύσουμε δυνάμεις του 10, γράφουμε κάθε φορά το 1 και βάζουμε τόσα μηδενικά όσα μας λέει ο εκθέτης.Καλημέρα !!!


Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Δυνάμεις1.        Να εκφραστούν τα παρακάτω γινόμενα με τη μορφή δυνάμεων και να συμπληρωθούν τα κενά, όπως στο        παράδειγμα:

Γινόμενο
Δύναμη
Βάση
Εκθέτης
(α)
4 x 4 x 4
43
4
3
(β)
5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5(γ)
6 x 6(δ)
7 x 7 x 7 x 7(ε)
10 x 10 x 10 x 10 x 10(στ)
16 x 16 x 16(ζ)
2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2
Σ
2. Εκφράζω τη δύναμη ως γινόμενο παραγόντων και δίπλα το αποτέλεσμα:
(α) 32= x 3 = 9_____                (η) 82=__________________
(β) 42= _______________               (θ) 92=__________________
(γ) 52=_______________                (ι) 102=__________________
(δ) 62=________________
(ε) 22=________________
(στ) 12=_______________
(ζ) 72= ________________

3. 

__________________________________________
4. Να εκφραστούν οι παρακάτω αριθμοί με τη βοήθεια δυνάμεων του 10.
Π.χ. 600 = 6 x 100 = 6 102
(α) 7.000 = _________________________________
(β) 80 = ____________________________________
(γ) 40.000 = __________________________________
(δ) 1200 = _____________________________________
(ε) 2.300.000 = _________________________________