Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Γραπτό ή προφορικό κείμενο που αποδίδει το περιεχόμενο άλλου, εκτενέστερου κειμένου, με τρόπο σύντομο και χωρίς να αναφέρεται σε όσα θεωρούνται λιγότερο σημαντικά ή ουσιώδη.

Δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις παραπάνω οδηγίες 

προχωρούμε στην περίληψη:


  • Πρόθεσή μας είναι να δημιουργήσουμε ένα μικρότερο συνεχές  κείμενο,  γι' αυτό συνδέουμε τις φράσεις με συνδέσμους και άλλες χρήσιμες λέξεις.

Καλοκαίρι με δρεπάνι, τσουγκράνα και αμίλητο νερό!
     Επεξεργασία του κειμένου - Ερωτήσεις


1. Τι είναι το ημερολόγιο;
2. Για ποιο σκοπό νομίζετε ότι το γράφει κάποιος και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του;
3. Ποιες γεωργικές εργασίες παρουσιάζονται στο ημερολόγιο αυτό, ποια έθιμα και ποιες κοινωνικές εκδηλώσεις;
4. Εκτός από το Θεριστή(Ιούνιο) και τον Αλωνάρη(Ιούλιο), γνωρίζετε άλλο μήνα του χρόνου που να έχει διαφορετική ονομασία, που προέρχεται από κάποια  αγροτική εργασία;

   Άσκηση για το σπίτι
  Η άσκηση γ στη σελίδα 23 του βιβλίου

Καλή μέρα !!!


Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015

29. Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης
     

Στις εξισώσεις διαίρεσης παίζει ρόλο σε ποια θέση είναι ο άγνωστος. Αν είναι διαιρέτης κάνουμε διαίρεση και αν είναι διαιρετέος κάνουμε πολλαπλασιασμό.   
Λύσε τις εξισώσεις:


   480:Χ= 32                           Χ:52=7               8/3 - Χ=  4/5      Χ- 4 1/2=10,5
                

 Χ .11/15 =3                                        12,5 .Χ= 50                         2 3/4.Χ=9/2